Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Absolwent
 

 Konto absolwenckie w domenie sgh

 

Zapraszamy absolwentów do korzystania z konta e-mail w domenie sgh. Prosimy o zapoznanie się z jednym ze sposobów postępowania w zależności od Państwa sytuacji.

1. Procedura zachowania konta dla absolwentów, którzy posiadali jako studenci konto w domenie @student.sgh.waw.pl

2. Procedura uzyskania konta absolwenckiego dla absolwentów, którzy nie posiadali jako studenci konta w domenie @student.sgh.waw.pl   

3. Rozszerzona procedura w przypadku absolwentów i absolwentek, którzy od czasu studiów dokonali zmiany nazwiska i chcieliby na potrzeby konta absolwenckiego korzystać z nowego.


 

Ad 1: Procedura zachowania konta w domenie sgh

 ​1. Typ konta @student.sgh.waw.pl zmieniany jest na @absolwent.sgh.waw.pl po 6 miesiącach od daty obrony;

2. Z adresu zwri@sgh.waw.pl otrzymujecie Państwo dwie wiadomości: pierwszą 30 dni przed zmianą typu konta, drugą 7 dni przed zmianą typu konta z instrukcjami i informacją, jakie uprawnienia zostaną Państwu odebrane;

3. Absolwenci, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w ciągu 30 dni od otrzymania maila, mają prawo do zachowania skrzynki pocztowej SGH i otrzymują dodatkowy alias: @absolwent.sgh.waw.pl;

4. Konto absolwentów, którzy nie wyrazili zgody, zostaje zablokowane.

5. Aby przywrócić zablokowane konto, należy przesłać prośbę do Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (CKiRzA) na adres: absolwenci@sgh.waw.pl. Otrzymają  Państwo od nas odpowiedź wraz z formularzem do uzupełnienia stosownych danych, potrzebnych do założenia konta.


Ad 2: Procedura uzyskania konta dla absolwentów, którzy nie posiadali jako studenci konta w domenie @student.sgh.waw.pl  

1. Absolwenci zainteresowani uzyskaniem konta w domenie @absolwent.sgh.waw.pl zgłaszają prośbę do Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (CKiRzA) na adres: absolwenci@sgh.waw.pl. Otrzymają  Państwo od nas odpowiedź wraz z formularzem do uzupełnienia stosownych danych, potrzebnych do założenia konta.

2. Po utworzeniu konta przez Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury, otrzymają Państwo e-mail ze stosownymi informacjami.

UWAGA! Jeżeli podczas studiów mieli Państwo inne nazwisko i chcieliby przy powstającym koncie korzystać z obecnego, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi krokami.


 

Ad 3a: Rozszerzona procedura w przypadku absolwentów i absolwentek, którzy od czasu studiów dokonali zmiany nazwiska i chcieliby na potrzeby konta absolwenckiego korzystać z nowego 

1. Absolwenci zainteresowani uzyskaniem konta w domenie @absolwent.sgh.waw.pl zgłaszają prośbę do Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami (CKiRzA) na adres: absolwenci@sgh.waw.pl. Otrzymają  Państwo od nas odpowiedź wraz z formularzem do uzupełnienia stosownych danych, potrzebnych do założenia konta. 

2. Absolwent, który chce używać przy koncie absolwenckim nazwiska innego niż w czasie studiów, powinien zaznaczyć to odpowiednio w formularzu oraz wypełnić i przesłać dodatkowo na adres absolwenci@sgh.waw.pl  Oświadczenie o zmianie nazwiska (wzór poniżej). 

3. Po założeniu konta przez Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury, otrzymają Państwo e-mail ze stosownymi informacjami nt. utworzonego konta. 

4.  Dodatkowo otrzymają Państwo potwierdzenie zmiany nazwiska zgodnie ze złożonym oświadczeniem. 


Ad 3b: Procedura zmiany nazwiska przy już istniejącym koncie absolwenckim  

1. Absolwent, który posiada już konto absolwenckie z nazwiskiem z okresu studiów, a chciałby na potrzeby konta korzystać z nazwiska obecnego, powinien zgłosić taką prośbę do CKiRzA oraz wypełnić i przesłać na adres absolwenci@sgh.waw.pl  Oświadczenie o zmianie nazwiska (wzór poniżej).  

2. Po dokonaniu zmiany nazwiska w systemie, otrzymają Państwo e-mail potwierdzający dokonaną zmianę zgodnie ze złożonym oświadczeniem. 


Pobierz wzór Oświadczenia o zmianie nazwiska.

Zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 


UWAGA! Oświadczenie musi zostać przesłane w osobnym mailu o tytule „Konto absolwenckie – oświadczenie o zmianie nazwiska” i powinno być potwierdzone w jeden z poniższych sposobów: 

·       opatrzone podpisem elektronicznym 

·       podpisane poprzez ePuap 

·       przesłane pocztą z własnoręcznym podpisem