Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ABSOLWENT SGH
Klub Absolwentów SGH : Klub Absolwentów SGH – Absolwenci SGH, pozostań w kontakcie z Uczelnią | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Absolwent - Klub Absolwentów SGH
Absolwent
 

 Webinar: Inwestowanie z trendem - ale jakim? 18/05/2022

 
Drodzy Absolwenci!

Majowy webinar poświęcony będzie inwestowaniu w warunkach wysokiej niepewności, wynikającej z sytuacji geopolitycznej i pandemicznej. 

Eksperci rozmawiać będą na temat skutecznej budowy portfela inwestycyjnego w obecnych warunkach wysokiego ryzyka. Odpowiedzą na pytanie czy trendy strukturalne, które znamy sprzed pandemii koronawirusa oraz inwazji Rosji na Ukrainę nadal pozostają w mocy. Omówiona zostanie także sytuacja na rynku akcji, obligacji, surowców czy rynku krypto. 

Webinar ma charakter interaktywny, zachęcamy więc jak zawsze, do zadawania pytań.
 

Kiedy: 18/05/2022, 16:30-18:00

REJESTRACJA NA WYDARZENIE​


18.05.2022_Klub_Absolwentow_SGH_warsztaty_fb_cover_1.jpg

​Prowadzący: 


Mikołaj Raczyński - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Wielokrotnie wyróżniany w konkursie Parkietu i Rzeczpospolitej na najlepszego analityka makroekonomicznego, w tym dwa razy zajął pierwsze miejsce w tej prestiżowej rywalizacji. Zdobył też dwa Złote Portfele przyznawane przez Parkiet najlepszym zarządzającym funduszami. Wielokrotnie uczestniczył w wielu branżowych konferencjach i panelach dyskusyjnych. Specjalizuje się w analizie makro oraz rynku obligacji, z którego to prowadził również zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Doradcy Inwestycyjnego (nr 836). Od 2013 roku związany z Noble Funds TFI,  kiedy to został zatrudniony jako analityk. Później awansował na stanowisko Zarządzającego Funduszami, by wkrótce zostać Dyrektorem ds. Strategii Dłużnych, Dyrektorem Działu Zarządzania Funduszami, a następnie Członkiem Zarządu.
 
Waldemar Rogowski – dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Wicedyrektor oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych. Obecnie Główny Analityk Kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Jako konsultant Banku Światowego, wieloletni Recenzent ds. wycen przedprywatyzacyjnych spółek, głównie z sektora energetycznego, wydobywczego oraz finansowego – kontrakt BŚ dla Ministerstwa Skarbu Państwa RP. Autor lub Współautor ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa monografii oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych.


------- 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. W SGH został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• rejestracji uczestnictwa w Warsztatach dla absolwentów SGH 18/05/2022, komunikowania się z uczestnikami w związku z ich organizacją, udokumentowania ich przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668). Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
• Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu wysyłania informacji związanych ze statutową działalnością Uczelni (oferta edukacyjna, informacje o wydarzeniach i konferencjach, zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach Klubu Absolwentów SGH, badanie przebiegu kariery zawodowej absolwentów), wysyłania – za pośrednictwem jednostek SGH – informacji i ofert pochodzących od partnerów i instytucji współpracujących – jeśli taka zgoda została wyrażona.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

4. W celu udziału w Warsztatach dla absolwentów SGH 18/05/2022, niezbędne jest podanie danych osobowych. W przypadku niepodania danych osobowych, udział w tym wydarzeniu nie będzie możliwy.

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez 2 lata po realizacji wydarzenia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego dotyczy zgoda, do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

6. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – o czym mowa w pkt 3a tej informacji – przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

9. Przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

 opinie uczestników

 
 • Bardzo merytoryczny webinar, z przykładami, ze statystykami potwierdzającymi zasadność proponowanych działań w budowaniu marki osobistej w S.M. Pokazanie kierunków i trendów. Bardzo polecam wydarzenia dla absolwentów SGH. Jestem pełna uznania za tę działalność uczelni!​

 • Wysoka wartość merytoryczna, tematyka na czasie i swobodna atmosfera - tylko korzystać!

 • Doświadczeni praktycy, oprócz teorii przekażą niezbędne informacje oparte na przykładach, tak, aby jak najlepiej przekazać treść i zachęcić Was do działania.

 • Skoncentrowana dawka cennych porad popartych przykładami i zaaplikowana w domowym zaciszu.

 • Spotkanie bardzo ciekawe i umożliwiające spojrzenie na niektóre zagadnienia oczami praktyków. Czuję, że moja świadomość na temat korzyści wynikających z systematycznego oszczędzania na emeryturę i dostępnych produktów emerytalnych wzrosła .
  ​​
 • ​Zachęcam wszystkich absolwentów do udziału w wydarzeniach organizowanych przez SGH, gdyż mamy gwarancję wysokiego poziomu wykładu - co w dzisiejszych czasach nie jest wcale takie częste. 

 • Tematyka webinarów Klubu Absolwentów jest ciekawa i zawsze dostosowana do zmieniającej się rzeczywistości - co jest niewątpliwym plusem.

 • Świetne webinarium! Absolutnie na czasie temat i ciekawe przykłady ze świata, ale to, co przyciąga uwagę najbardziej, to wyborne prowadzenie i bardzo dobra organizacja.

 • Jak zwykle ekstra, warto było posłuchać, warto było dowiedzieć się o wielu ciekawych aspektach bycia liderem w czasie pandemii. Bardzo inspirujące i motywujące spotkanie: zachęcające do zmian i przemyślenia własnych działań. Polecam i nie mogę się doczekać kolejnych propozycji.

 • Po każdym szkoleniu na SGH coś rodzi mi się w głowie. Po jednym zrodził mi się nawet pomysł na doktorat i aktualnie wdrażam go w życie :-)​
PRZECZYTAJ WIĘCEJ
 

 o Klubie Absolwentów SGH

 

Klub Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest inicjatywą mającą na celu integrację środowiska absolwentów SGH. Prowadzi go Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

Uczestnictwo w Klubie Absolwentów jest bezpłatne i daje następujące korzyści:
 • Kartę Absolwenta SGH uprawniająca do zniżek w ramach Programu Rabatowego i imprez organizowanych przez Klub;
 • zaproszenia do udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych w SGH;
 • możliwość nawiązania kontaktów biznesowych;
 • możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych kierunków i roczników;
 • możliwość zamieszczania i otrzymywania ofert pracy, praktyki staży przez serwis Kariera;
 • informacje o ofercie edukacyjnej SGH w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do Klubu Absolwentów SGH zapraszamy osoby, które ukończyły w SGH studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie, studia podyplomowe i MBA, bądź uzyskały w SGH stopień lub tytuł doktora, doktora habilitowanego, profesora.

 Klub Absolwentów SGH z wizytą w Mennicy_1.JPG 

 
 

 Jak przystąpić do Klubu Absolwentów SGH

 
​​Aby przystąpić do Klubu, należy wypełnić deklarację​ oraz przesłać skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia/tytułu naukowego na adres:

Plik skanu należy nazwać następująco: "nazwisko_imię_rok ukończenia studiów". Wypełnienie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu Absolwentów.
 
 

 Archiwum warsztatów i spotkań w ramach Klubu Absolwentów SGH

 
​Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wcześniejszych spotkań w ramach Klubu Absolwentów SGH oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 karta absolwenta

 

Korzyści z posiadania Karty Absolwenta:

Kartę Absolwenta SGH mogą otrzymać osoby, które są uczestnikami Klubu Absolwentów SGH.
 
Aby przystąpić do Klubu, należy wypełnić deklarację​ oraz przesłać skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia/tytułu naukowego na adres:
klub_absolwentow@sgh.waw.pl.
Plik skanu należy nazwać następująco: "nazwisko_imię_rok ukończenia studiów". Wypełnienie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu Absolwentów.
 
Karta wydawana jest bezpłatnie. Czas oczekiwania na Kartę wynosi ok. 4 tygodni. Karty wysyłamy pocztą.
 
KARTA_green_Aw1.jpg 
 

 Program rabatowy

 
 

 sieci społecznościowe