Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ABSOLWENT SGH
Klub Absolwentów SGH : Klub Absolwentów SGH – Absolwenci SGH, pozostań w kontakcie z Uczelnią | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Absolwent - Klub Absolwentów SGH
Absolwent
 

 trzy kwadranse z ekspertami - 12/05/2020

 
 
Klub Absolwentów SGH zaprasza na spotkanie online

 

"Inwestowanie w kryzysie, czyli co powinieneś wiedzieć o gospodarce po pandemii".


 

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu strategii inwestycyjnych możliwych do zastosowania w warunkach pandemii. Eksperci porównają kryzys finansowy z 2008 r. z kryzysem pandemicznym 2020. Omówią aspekty behawioralne zachowania inwestorów podczas kryzysu. Podpowiedzą, na co zwrócić uwagę w przypadku inwestycji w poszczególne klasy aktywów. Szczególną uwagę poświęcą inwestowaniu w akcje, obligacje, fundusze ETF i TFI.  

Jednocześnie zaprezentują Państwu 20 możliwych konsekwencji w średnio i długookresowym terminie, związane z obecną sytuacją pandemiczną oraz lockdownem.


 

 KIEDY: 12 maja 2020 r., godz. 16:30-18:00

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Spotkanie online - zarejestrowani uczestnicy otrzymają bezpośredni link do wydarzenia.

2020.04.30_Klub_Absolwentow_SGH_warsztaty_fb_cover.jpg


 

Spotkanie poprowadzą:

Waldemar Rogowski dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.

W latach 1999 – 2008 pracował jako Ekspert w agendzie ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. W latach 1998 – 2004 był konsultantem Banku Światowego. Wieloletni praktyk gospodarczy, z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem w wiodących instytucjach finansowych, m.in. w Banku PKO BP od 1997 do 2004 jako zastępca dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, a następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego. Od 15 lat w Biurze Informacji Kredytowej, piastował funkcje dyrektora obszarów Ryzyka oraz Klientów Korporacyjnych, obecnie Główny Analityk BIK.

 

Rafał Lerski, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych, posiada tytuł CFA oraz  PRM i FRM. Ponad 25-letnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu aktywami oraz doradztwie inwestycyjnym, zarówno w zakresie instrumentów dłużnych, jak i udziałowych, analizie rynków finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem finansowym zdobywał na rynku kapitałowym pracując najpierw jako makler w Biurze Maklerskim BPH a następnie w Biurze Maklerskim PKO BP. Przez kolejne lata już jako Zarządzający Funduszem, pracował w PTE Skarbiec-Emerytura, następnie w CDM Pekao pełnił rolę doradcy inwestycyjnego i stratega rynkowego w Zespole Analiz. Doświadczenie zawodowe zdobywał też w Banku BPS na stanowisku Naczelnika Wydziału Ryzyk Finansowych. Od 2008 rok związany był z firmą Expander Advisors jako Główny Analityk Inwestycyjny i Dyrektor Wydziału Analiz. W latach 2011-2012 pracował jako Fund Manager w Qatar National Bank, współzarządzając funduszem akcji BRIC. Od 2013 roku jest związany z Grupą BNP Paribas, gdzie w ramach Biura Maklerskiego odpowiedzialny był za nadzorowanie działalności zarządzania portfelami, doradztwa inwestycyjnego oraz pośrednictwa w realizacji zleceń – usług realizowanych na rzecz klientów Bankowości Prywatnej. Od 2013 jako Członek Zarządu pełni również rolę Dyrektora Inwestycyjnego w BNP Paribas TFI, będąc odpowiedzialnym za stworzenie ram procesu inwestycyjnego. Jest też współzarządzającym funduszami lokującymi aktywa na rynkach globalnych.

 
 

 o Klubie Absolwentów SGH

 

Klub Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest inicjatywą mającą na celu integrację środowiska absolwentów SGH. Prowadzi go Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

Uczestnictwo w Klubie Absolwentów jest bezpłatne i daje następujące korzyści:
  • Kartę Absolwenta SGH uprawniająca do zniżek w ramach Programu Rabatowego i imprez organizowanych przez Klub;
  • zaproszenia do udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych w SGH;
  • możliwość nawiązania kontaktów biznesowych;
  • możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych kierunków i roczników;
  • możliwość zamieszczania i otrzymywania ofert pracy, praktyki staży przez serwis Kariera;
  • informacje o ofercie edukacyjnej SGH w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do Klubu Absolwentów SGH zapraszamy osoby, które ukończyły w SGH studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie, studia podyplomowe i MBA, bądź uzyskały w SGH stopień lub tytuł doktora, doktora habilitowanego, profesora.

 Klub Absolwentów SGH z wizytą w Mennicy_1.JPG 

 

 
 
 

 Harmonogram najbliższych spotkań dla absolwentów sgh

 
ZAPLANOWANE:

Jak cię widzą, tak cię piszą: najnowsze trendy w Business Dress Code.

 
Z wokandy sędziego Artura Lipińskiego, czyli ciekawie o prawie.​
 

Jak wypoczywać na urlopie, aby wrócić bez stresu do pracy.

 

 Archiwum warsztatów

 
​Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wcześniejszych spotkań w ramach Klubu Absolwentów SGH oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

 
 

 karta absolwenta

 

Korzyści z posiadania Karty Absolwenta:

Kartę Absolwenta SGH mogą otrzymać osoby, które są uczestnikami Klubu Absolwentów SGH.
 
Aby przystąpić do Klubu, należy wypełnić deklarację oraz przesłać skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia/tytułu naukowego na adres:
klub_absolwentow@sgh.waw.pl.
Plik skanu należy nazwać następująco: "nazwisko_imię_rok ukończenia studiów". Wypełnienie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu Absolwentów.
 
Karta wydawana jest bezpłatnie. Czas oczekiwania na Kartę wynosi ok. 4 tygodni. Karty wysyłamy pocztą.
 
KARTA_green_Aw1.jpg 
 

 Program rabatowy

 
 

 sieci społecznościowe