Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ABSOLWENT SGH
Klub Absolwentów SGH : Klub Absolwentów SGH – Absolwenci SGH, pozostań w kontakcie z Uczelnią | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Absolwent - Klub Absolwentów SGH
Absolwent
 

 Jak być odpowiedzialnym liderem w czasach pandemicznej transformacji? - 20/01/2021

 
Presja ze strony otoczenia na współczesne organizacje związana z koniecznością bardziej zrównoważonego rozwoju wydaje się narastać. To już nie tylko kaprys wybranych organizacji, ale konieczność i norma. Zaniechania w tym obszarze mogą się zemścić, gdyż zarówno klienci, jak również pracownicy zaczynają oceniać organizacje przez pryzmat ich działań wobec otoczenia społecznego, środowiskowego. Pandemia Covid-19 tylko ten trend pogłębia.

Organizacje nie zaczną się jednak zmieniać same. Potrzebują przywództwa – przywództwa odpowiedzialnego, wizjonerskiego, inicjującego często niełatwe transformacje. Fundamentalnym zadaniem przywódcy jest pokazanie kierunku, w którym organizacja ma zmierzać, konsekwentne dążenie do niego nie ulegając oporom wobec zmian części pracowników, zaangażowanie w zmianę sojuszników. Przywódcy, idąc za sugestią Michaela Portera powinni dostrzec, że wspomniana wyżej presja otoczenia nie jest tylko zagrożeniem, ale także szansą dla organizacji na zmianę modeli biznesowych, osiągnięcia przewagi nad konkurencją dzięki lepszej współpracy, partnerstwie. 

Pandemia Covid-19 radykalnie przyspieszyła transformację cyfrową wielu organizacji. Zmieniła się logistyka, zasady współpracy wewnętrznej, oczekiwania klienta – a co za tym idzie musiały zmienić się modele biznesowe. Jak na te wyzwania mogą zareagować przedsiębiorstwa w Polsce i ich właściciele? Czy mają wybór? Czy, ewentualnie jak powinni zmieniać swoje modele biznesowe? Jak wykorzystać w tym zakresie nowoczesne technologie? Czy pandemia może być sprzymierzeńcem w transformacji cyfrowej?

Wspomniana transformacja w kierunku partnerstwa z otoczeniem przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych to jednak nie tylko zmiana na poziomie operacyjnym, wykorzystywanych metod i narzędzi. To przede wszystkim zmiana kulturowa – muszą zmienić się zasady współpracy zarówno wewnątrz organizacji, jak i sposób postrzegania partnerów, konkurentów, klientów. 

Tym zagadnieniom poświęcony będzie ten interaktywny wykład, w trakcie którego pokazane zostanie, jak na te pytania odpowiedzieć z perspektywy lidera organizacji. Wykład ilustrowany będzie licznymi przykładami firm z różnych branż, które wykorzystały pandemię, aby dokonać zmian w swoim działaniu. Celem jest przede wszystkim zainspirowanie uczestników do refleksji i stworzenia planu działań dla własnej firmy.

Rafał Mrówka

2021.01.04_Klub_Absolwentow_SGH_warsztaty_fb_cover_01.jpg 

Sylwetka prowadzącego:

Dr hab. Rafał Mrówka jest dyrektorem Centrum Programów MBA w SGH i kierownikiem Programu MBA-SGH, na którym wykłada Przywództwo oraz profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz pracy akademickiej od ponad 20 lat działa w biznesie, prowadząc własne firmy doradcze. Zrealizował kilkadziesiąt projektów biznesowych w obszarach strategicznego zarządzania ludźmi, rozwoju zaangażowania pracowników, rozwoju i rekrutacji kadry menedżerskiej na różnych szczeblach organizacji. 
 
 

 o Klubie Absolwentów SGH

 

Klub Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest inicjatywą mającą na celu integrację środowiska absolwentów SGH. Prowadzi go Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami.

Uczestnictwo w Klubie Absolwentów jest bezpłatne i daje następujące korzyści:
  • Kartę Absolwenta SGH uprawniająca do zniżek w ramach Programu Rabatowego i imprez organizowanych przez Klub;
  • zaproszenia do udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych w SGH;
  • możliwość nawiązania kontaktów biznesowych;
  • możliwość odnawiania i nawiązywania kontaktów z absolwentami różnych kierunków i roczników;
  • możliwość zamieszczania i otrzymywania ofert pracy, praktyki staży przez serwis Kariera;
  • informacje o ofercie edukacyjnej SGH w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Do Klubu Absolwentów SGH zapraszamy osoby, które ukończyły w SGH studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie, studia podyplomowe i MBA, bądź uzyskały w SGH stopień lub tytuł doktora, doktora habilitowanego, profesora.

 Klub Absolwentów SGH z wizytą w Mennicy_1.JPG 

 
 

 Jak przystąpić do Klubu Absolwentów SGH

 
​​Aby przystąpić do Klubu, należy wypełnić deklarację​ oraz przesłać skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia/tytułu naukowego na adres:

Plik skanu należy nazwać następująco: "nazwisko_imię_rok ukończenia studiów". Wypełnienie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu Absolwentów.
 
 

 Archiwum warsztatów i spotkań w ramach Klubu Absolwentów SGH

 
​Zachęcamy do zapoznania się z tematyką wcześniejszych spotkań w ramach Klubu Absolwentów SGH oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 karta absolwenta

 

Korzyści z posiadania Karty Absolwenta:

Kartę Absolwenta SGH mogą otrzymać osoby, które są uczestnikami Klubu Absolwentów SGH.
 
Aby przystąpić do Klubu, należy wypełnić deklarację​ oraz przesłać skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia/tytułu naukowego na adres:
klub_absolwentow@sgh.waw.pl.
Plik skanu należy nazwać następująco: "nazwisko_imię_rok ukończenia studiów". Wypełnienie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Klubu Absolwentów.
 
Karta wydawana jest bezpłatnie. Czas oczekiwania na Kartę wynosi ok. 4 tygodni. Karty wysyłamy pocztą.
 
KARTA_green_Aw1.jpg 
 

 Program rabatowy

 
 

 sieci społecznościowe